Tập hợp những tròng kính chống tia UV có chức năng chuyên chống tia cực tím UV gây hại cho mắt, bảo vệ mắt lâu dài và phòng tránh bệnh AMD khi lớn tuổi!

Tròng kính chống tia UV

Masumoto - Tròng kính đổi màu Nhật Bản, Kính cận đổi màu tiện lợi ,Mắt kính đổi màu, tròng kính đổi màu khói - màu trà - xanh rêu ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm. Masumoto - Tròng kính đổi màu Nhật Bản, Kính cận đổi màu tiện lợi ,Mắt kính đổi màu, tròng kính đổi màu khói - màu trà - xanh rêu ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm.
1,260,000₫
Essilor Crizal Sapphire UV - Tròng kính chống phản quang toàn diện 360 độ Essilor Crizal Sapphire UV - Tròng kính chống phản quang toàn diện 360 độ
998,000₫
Single Vision RX Lens - Tròng kính mát có độ Chemi RX, Tròng kính mát cận, kính mát có độ cận cho người tật khúc xạ ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm. Single Vision RX Lens - Tròng kính mát có độ Chemi RX, Tròng kính mát cận, kính mát có độ cận cho người tật khúc xạ ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm.
950,000₫
Signet Crystel Blu - Tròng kính lọc ánh sáng xanh, mắt kính chống ánh sáng xanh có hại bảo vệ mắt toàn diện với đa tính năng, ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm. Signet Crystel Blu - Tròng kính lọc ánh sáng xanh, mắt kính chống ánh sáng xanh có hại bảo vệ mắt toàn diện với đa tính năng, ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm.
700,000₫