cach do mat can tai nha

TOP 7 bài kiểm tra thị lực và cách đo mắt cận tại nhà

Nhiều người cho rằng muốn đo mắt thì cần phải đến các phòng khám, bệnh viện hoặc các cửa hàng kính mắt, tuy nhiên, vẫn có những cách đo mắt cận mà bạn có thể áp dụng thực hiện ngay tại nhà. Hãy cùng Mắt kính Nam Quang tìm hiểu chi tiết những phương pháp kiểm tra thị lực đơn giản trong bài viết dưới đây.

cach do mat can tai nha

I. Cách đo mắt cận tại nhà chính xác nhất

1. Kiểm tra thị lực mắt bên phải

Để đo thị lực mắt phải, bạn có thể dùng tay che mắt bên trái lại, sau đó nhìn vào hình ảnh dưới đây và xác định chữ E đang quay về hướng nào (trên, dưới, phải, trái)?

cach do mat can tai nha

Hình 1: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 2: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 3: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 4: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 5: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 6: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

2. Kiểm tra thị lực mắt bên trái  

Tương tự với mắt trái, bạn có thể dùng tay phải để che mắt phải lại. Sau đó dùng mắt trái nhìn vào hình ảnh và xác định xem chữ E đang quay về hướng nào? Phía trên, phía dưới, bên phải hay bên trái? 

cach do mat can tai nha

Hình 1: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 2: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 3: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 4: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 5: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 6: Chữ E trong hình quay về hướng nào?

II. Hướng dẫn kiểm tra mắt loạn thị  

Đối với những bạn đang bị loạn thị, hãy thực hiện kiểm tra theo các bước như sau:

 • Bước 1: Ngồi cách màn hình máy tính 1m 
 • Bước 2: Nếu bạn đang đeo kính, hãy đeo kính và kiểm tra (Bất kể loại kính mắt hỗ trợ thị lực nào bạn đang sử dụng (Kính cận, viễn hoặc loạn)
 • Bước 3: Dùng tay che lần lượt các bên mắt để kiểm tra
 • Bước 4: Nhìn vào hình ảnh để xác định độ sáng tối. 

cach do mat can tai nha

Chi tiết cách kiểm tra hai bên mắt như sau:

1. Kiểm tra loại thị mắt bên phải

Dùng 1 tay che mắt trái, sau đó nhìn vào hình để xác định các đường thẳng từ 1-7 có nét nào đậm hay sắc nét hơn không? Trả lời có hoặc không. 

2. Kiểm tra loại thị mắt bên trái

Dùng 1 tay che mắt phải, sau đó nhìn vào hình và xác định các đường thẳng từ 1-7 có nét nào đậm hay sắc nét hơn không? Trả lời có hoặc không.

III. Kiểm tra chi tiết mức độ nhạy cảm với ánh sáng của mắt

Để kiểm tra mức độ nhạy cảm của mắt với ánh sáng, các bạn có thể thực hiện theo 4 bước như sau:

 • Bước 1: Mở màn hình máy tính và ngồi cách màn hình khoảng 1m
 • Bước 2: Nếu bạn đang phải sử dụng kính thì có đeo kính như bình thường để kiểm tra (bao gồm kính cận, viễn hoặc loạn)
 • Bước 3: Dùng 1 tay để che 1 bên mắt (Đo mắt phải thì che mắt trái và ngược lại)  
 • Bước 4: nhìn vào hình ảnh rồi xác định hướng của chữ C. Sau đó khi vào giấy để đối chiếu với kết quả cuối cùng. 

1. Đo độ nhạy cảm ánh sáng của mắt bên phải

Dùng 1 tay che mắt bên trái, sau đó nhìn hình để xác định hướng quay của chữ C (Hướng lên, xuống dưới, bên phải hay bên trái)?

cach do mat can tai nha

Hình 1: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 2: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 3: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 4: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 5: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 6: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 7: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 8: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 9: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 10: Chữ C đang quay về hướng nào?

2. Đo độ nhạy cảm ánh sáng của mắt bên trái

Dùng 1 tay che mắt phải lại, sau đó nhìn hình để xác định hướng quay của chữ C (Hướng lên, xuống dưới, bên phải hay bên trái)?

cach do mat can tai nha

Hình 1: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 2: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 3: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 4: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 5: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 6: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 7: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 8: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 9: Chữ C đang quay về hướng nào?

cach do mat can tai nha

Hình 10: Chữ C đang quay về hướng nào?

IV. Kiểm tra mức độ nhìn gần của mắt (viễn thị loại I)  

Để kiểm tra chính xác mức độ nhìn gần của mắt (viễn thị loại 1) tại nhà, bạn có thể thực hiện theo 3 bước như sau:

 • Bước 1: Mở màn hình máy tính và ngồi cách xa màn hình khoảng 40cm
 • Bước 2: Nếu bạn đang sử dụng kính thì có thể tiếp tục đeo kính để kiểm tra (kính cận, viễn hoặc loạn).
 • Bước 3: Nhìn vào hình ảnh xem mình có đọc được toàn bộ nội dung từ to đến nhỏ không và ghi lại kết quả.

cach do mat can tai nha

V. Kiểm tra mức độ nhìn gần của mắt (viễn thị loại II) 

Các bạn có thể thực hiện các bước kiểm tra viễn thị loại 2 tương tự với các bước kiểm tra viễn thị loại 1:

 • Bước 1: Mở màn hình máy tính và ngồi cách xa màn hình khoảng 40cm
 • Bước 2: Nếu bạn đang sử dụng kính thì có thể tiếp tục đeo kính để kiểm tra (kính cận, viễn hoặc loạn).
 • Bước 3: Nhìn vào hình ảnh và xác định hình tròn nào tối/đậm màu hơn với 3 đáp án như sau:
  • Hình nền màu đỏ
  • Hình nền màu xanh
  • Giống nhau, không có hình tròn nào là tối màu hay đậm màu hơn

cach do mat can tai nha

VI. Kiểm tra thị lực dành riêng cho người bị mù màu 

Hướng dẫn đo thị lực và kiểm tra độ mù màu với 3 bước chi tiết như sau:

 • Bước 1: Mở màn hình máy tính và ngồi cách xa màn hình khoảng 40cm
 • Bước 2: Nếu bạn đang sử dụng kính thì có thể tiếp tục đeo kính để kiểm tra (kính cận, viễn hoặc loạn).
 • Bước 3: Nhìn vào hình ảnh, xác định con số trong hình và ghi lại đáp án. 

VII. Bài kiểm tra AMD xác định mức độ thoái hóa điểm vàng 

Cách thực hiện kiểm tra AMD cụ thể như sau:

 • Bước 1: Mở màn hình máy tính và ngồi cách xa màn hình khoảng 40cm
 • Bước 2: Nếu bạn đang sử dụng kính thì có thể tiếp tục đeo kính để kiểm tra (kính cận, viễn hoặc loạn).
 • Bước 3: Nhìn vào hình ảnh và ghi lại đáp án của bạn.

cach do mat can tai nha

1. Cách kiểm tra AMD với mắt phải

Dùng 1 tay che mắt trái rồi nhìn vào điểm chính giữa của hình vuông, sau đó, xác định có dòng nào bị méo không.

2. Cách kiểm tra AMD với mắt trái

Dùng 1 tay che mắt phải rồi nhìn vào điểm chính giữa của hình vuông, sau đó, xác định có dòng nào bị méo không. 

VIII. Kết quả kiểm tra thị lực của mắt tại nhà

1. Kết quả kiểm tra thị lực

 • Mắt phải: 
  • Hình 1 chữ E hướng lên trên
  • Hình 2 chữ E hướng xuống dưới
  • Hình 3 chữ E hướng lên trên
  • Hình 4 chữ E hướng xuống dưới
  • Hình 5 chữ E hướng lên trên
  • Hình 6 chữ E hướng bên trái
 • Mắt trái:
  • Hình 1 chữ E hướng bên phải
  • Hình 2 chữ E hướng xuống dưới
  • Hình 3 chữ E hướng lên trên
  • Hình 4 Chữ E hướng bên phải
  • Hình 5 chữ E hướng xuống dưới
  • Hình 6 chữ E hướng lên trên.

Nếu kết quả của bạn trùng khớp với kết quả này thì có nghĩa hai mắt của bạn đang có thị lực tốt. Nếu một trong hai mắt của bạn có kết quả sai thì rất có thể bạn đang gặp vấn đề thị lực, do đó, hãy tới gặp bác sĩ để được chẩn đoán cụ thể nhất.

Ngoài ra, nếu nhìn bị mờ thì đây có thể là triệu chứng của khô mắt, mỏi mắt, hội chứng thị giác màn hình do phải tiếp xúc quá nhiều với máy tính hoặc các bệnh lý như rối loạn tự miễn, sau sinh hay sau mổ lasik…

Để bảo vệ đôi mắt của bạn trước những tác hại của ánh sáng xanh, trong môi trường thường xuyên phải tiếp xúc với máy tính, bạn có thể tham khảo sử dụng kính chống ánh sáng xanh của Mắt Kính Nam Quang.

cach do mat can tai nhaTròng Kính Chống Ánh Sáng Xanh Blue UV Crizal Rock Essilor 1.56 hiện đang được bán tại Mắt kính Nam Quang

2. Kết quả kiểm tra loạn thị

 • Nếu câu trả lời là không thì có nghĩa cả hai mắt của bạn không có vấn đề loạn thị
 • Nếu một trong hai mắt nhìn thấy có đường nét đậm hơn, rất có thể bạn đang bị loạn thị, do đó, hãy tới gặp bác sĩ để chẩn đoán cụ thể hơn.

3. Kết quả kiểm tra độ nhạy cảm ánh sáng của mắt chi tiết

 • Kết quả hình ảnh mắt phải:
  • Hình 1 hướng lên trên
  • Hình 2 hướng xuống dưới
  • Hình 3 hướng lên trên
  • Hình 4 hướng sang trái
  • Hình 5 hướng xuống dưới
  • Hình 6 hướng sang trái
  • Hình 7 hướng xuống dưới
  • Hình 8 hướng sang trái
  • Hình 9 hướng xuống dưới
  • Hình 10 hướng sang phải
 • Kết quả hình ảnh mắt trái: 
  • Hình 1 hướng bên trái
  • Hình 2 hướng lên trên
  • Hình 3 hướng bên trái
  • Hình 4 hướng sang phải
  • Hình 5 hướng lên trên
  • Hình 6 hướng sang phải
  • Hình 7 hướng lên trên
  • Hình 8 hướng sang trái
  • Hình 9 hướng lên trên
  • Hình 10 hướng sang phải

Nếu trả lời đúng các đáp án trên có nghĩa là độ nhạy với sự tương phản ở cả hai mắt đều tốt.

Nếu một trong hai mắt có đáp án sai, bạn có thể gặp khó khăn khi nhìn các hình ảnh tương phản, qua đó, hãy tới gặp bác sĩ để được kiểm tra cụ thể hơn.

4. Kết quả kiểm tra tầm nhìn gần của mắt (viễn thị I)

 • Nếu bạn có thể đọc tốt các dòng chữ nhỏ nhất thì có nghĩa tầm nhìn gần của mắt bạn hoàn toàn tốt.
 • Nếu bạn gặp khó khăn khi đọc thì hãy đến gặp bác sĩ để được chuẩn đoán cụ thể hơn.

5. Kết quả kiểm tra tầm nhìn gần của mắt (viễn thị II)

 • Nếu bạn nhìn thấy hình tròn có độ đậm như nhau thì bạn có thể không bị viễn thị hoặc đã đeo kính điều chỉnh phù hợp.
 • Nếu bạn nhìn thấy hình tròn đậm hơn ở một trong hai nền đỏ hoặc xanh, rất có thể mắt bạn đã bị viễn thị, qua đó, hãy tới gặp bác sĩ để được chuẩn đoán cụ thể hơn.

6. Kết quả kiểm tra tình trạng mù màu, thiếu màu

Kết quả như sau:

 • Hình 1: số 12
 • Hình 2: số 2. Những người bị mù màu thường sẽ thấy dấu X
 • Hình 3: số 5. Những người bị mù màu xanh đỏ sẽ thấy số 2, người mù màu toàn bộ sẽ thấy dấu X
 • Hình 4: số 15. Những người bị mù màu xanh đỏ sẽ thấy số 17, người mù màu toàn bộ sẽ thấy dấu X
 • Hình 5: số 8. Những người bị mù màu xanh đỏ sẽ thấy số 3, người mù màu toàn bộ sẽ thấy dấu X
 • Hình 6: số 6. Những người bị mù màu xanh đỏ sẽ thấy số 5, người mù màu toàn bộ sẽ thấy dấu X
 • Hình 7: số 97. Những người bị mù màu thường sẽ thấy dấu X
 • Hình 8: số 74. Những người bị mù màu xanh đỏ sẽ thấy số 21, người mù màu toàn bộ sẽ thấy dấu X
 • Hình 9. số 26. Những người bị mù màu đỏ sẽ thấy số 6, người mù màu xanh lục sẽ thấy số 2

7. Kết quả kiểm tra AMD thoái hoá điểm vàng ở mắt

 • Nếu cả hai mắt đều không thấy sự biến dạng nào thì có nghĩa là bạn không có dấu hiệu bị thoái hoá điểm vàng do tuổi tác (AMD).
 • Nếu một trong hai mắt thấy sự biến dạng, rất có thể mắt bạn đang bị thoái hoá điểm vàng, do đó, nên gặp bác sĩ sớm để được kiểm tra và chẩn đoán kịp thời.

Trên đây là tổng hợp 7 cách để kiểm tra thị lực cực kỳ đơn giản để bạn thực hiện tại nhà. Để biết thêm những thông tin chi tiết các tình trạng về mắt và đo mắt miễn phí, bạn có thể liên hệ với Mắt kính Nam Quang qua hotline 0909.10.99.55 – 0933.60.30.38 hoặc truy cập matkinhnamquang.com để được tư vấn, hỗ trợ kịp thời.

Bài viết liên quan

0909.109.955

Giỏ hàng

0

Chưa có sản phẩm nào trong giỏ hàng