Vane 55879 

325.000đ

GỌNG KÍNH GIẢM 50%

650.000đ

TF 5525

525.000đ

1.050.000đ

Prada 8339

325.000đ

AO6112

300.000đ

650.000đ

600.000đ

XEM THÊM MẪU

H8001

325.000đ

9236

245.000đ

Cops 90165

340.000đ

Cops 90171

340.000đ

650.000đ

490.000đ

680.000đ

680.000đ

XEM THÊM MẪU

GỌNG CHÍNH HÃNG GIẢM 20%

* Áp dụng tại cửa hàng

Levis 05316

1.280.000đ

Levis 06495

Molsion 5019

1.334.000đ

Molsion MJ7002

1.600.000đ

1,680,000₫

2,200,000₫

1.760.000đ

1.334.000đ

1,680,000₫

XEM THÊM MẪU

KÍNH MÁT CHÍNH HÃNG 20%

* Áp dụng tại cửa hàng

Molsion 6062

1.480.000đ

Ancci 92225

798.000đ

GF91277 

798.000đ

Levis 91115

2.000.000đ

1,850,000₫

980,000đ

980,000đ

2,500,000₫

XEM THÊM MẪU

XEM THÊM TRÒNG KÍNH

TRÒNG KÍNH GIẢM 10%

* Áp dụng tại cửa hàng

Crystal U2 Coated
Tròng kính siêu mỏng 

1.067.000đ

1,186,000₫

Essilor Crizal Forte UV
Tròng kính đổi màu

3.004.000đ

3.338.000₫

Essilor Crizal Prevencia
Tròng lọc ánh sáng xanh

1.114.000đ

Crizal Sapphire UV
Tròng chống phản quang

898.000đ

1.238.000₫

998.000₫