Gọng kính tròn ngố, kính gọng tròn cute phong cách Hàn Quốc, xì teen. Đặc biết nếu lắp tròng độ cao sẽ mỏng hơn các kiểu gọng khác!

Gọng kính tròn - Oval

 Gọng Acetate TF 5401 Gọng Acetate TF 5401
1,050,000₫
Hết hàng
 Gọng Giorgio Ferri 60046 Gọng Giorgio Ferri 60046
680,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Ancci 92504 Gọng Kính Ancci 92504
680,000₫
 Gọng Kính Ancci 93249 Gọng Kính Ancci 93249
950,000₫
 Gọng Kính Ancci 94271 Gọng Kính Ancci 94271
850,000₫
 Gọng Kính Ancci 94272 Gọng Kính Ancci 94272
850,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Aopoess 551 Gọng Kính Aopoess 551
600,000₫
Hết hàng
 Gọng kính Aopoess AO6058 Gọng kính Aopoess AO6058
600,000₫
 Gọng kính Aopoess AO6135 Gọng kính Aopoess AO6135
600,000₫
 Gọng Kính Blake 2028 Gọng Kính Blake 2028
590,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Catino 3509 Gọng Kính Catino 3509
690,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Catino 3518 Gọng Kính Catino 3518
690,000₫
 Gọng Kính Catino 3522 Gọng Kính Catino 3522
690,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Catino 60153 Gọng Kính Catino 60153
795,000₫
 Gọng Kính Catino 60156 Gọng Kính Catino 60156
795,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Catino 60159 Gọng Kính Catino 60159
690,000₫
 Gọng Kính Catino 60160 Gọng Kính Catino 60160
795,000₫
 Gọng Kính Challiol 50002 Gọng Kính Challiol 50002
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60073 Gọng Kính Challiol 60073
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60085 Gọng Kính Challiol 60085
360,000₫