Gọng kính tròn ngố, kính gọng tròn cute phong cách Hàn Quốc, xì teen. Đặc biết nếu lắp tròng độ cao sẽ mỏng hơn các kiểu gọng khác!

Gọng kính tròn - Oval

-10%
 Gọng Khoan Molsion MJ7073 Gọng Khoan Molsion MJ7073
1,512,000₫ 1,680,000₫

Gọng Khoan Molsion MJ7073

1,512,000₫ 1,680,000₫

-10%
 Gọng Kính Ancci AC92504 Gọng Kính Ancci AC92504
765,000₫ 850,000₫

Gọng Kính Ancci AC92504

765,000₫ 850,000₫

-10%
 Gọng Kính Ancci AC94272 Gọng Kính Ancci AC94272
765,000₫ 850,000₫

Gọng Kính Ancci AC94272

765,000₫ 850,000₫

Hết hàng
 Gọng Kính Catino 3518 Gọng Kính Catino 3518
621,000₫
-10%
 Gọng Kính Catino 3522 Gọng Kính Catino 3522
621,000₫ 690,000₫

Gọng Kính Catino 3522

621,000₫ 690,000₫

-10%
 Gọng Kính Catino 60156 Gọng Kính Catino 60156
715,500₫ 795,000₫

Gọng Kính Catino 60156

715,500₫ 795,000₫

-10%
 Gọng Kính Catino 60160 Gọng Kính Catino 60160
715,500₫ 795,000₫

Gọng Kính Catino 60160

715,500₫ 795,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol 60180 Gọng Kính Challiol 60180
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol 60180

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol CL60177 Gọng Kính Challiol CL60177
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol CL60177

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol CL60179 Gọng Kính Challiol CL60179
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol CL60179

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol CL60225 Gọng Kính Challiol CL60225
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol CL60225

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol CL60229 Gọng Kính Challiol CL60229
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol CL60229

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol CL60236 Gọng Kính Challiol CL60236
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol CL60236

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol CL60237 Gọng Kính Challiol CL60237
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol CL60237

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol CL60271 Gọng Kính Challiol CL60271
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol CL60271

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Challiol MS-60326 Gọng Kính Challiol MS-60326
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Challiol MS-60326

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Elcamino EL80005 Gọng Kính Elcamino EL80005
324,000₫ 360,000₫

Gọng Kính Elcamino EL80005

324,000₫ 360,000₫

-10%
 Gọng Kính Esprit ET33407 Gọng Kính Esprit ET33407
1,800,000₫ 2,000,000₫

Gọng Kính Esprit ET33407

1,800,000₫ 2,000,000₫

-10%
 Gọng Kính Hangten HT204504 Gọng Kính Hangten HT204504
990,000₫ 1,100,000₫

Gọng Kính Hangten HT204504

990,000₫ 1,100,000₫

-10%
 Gọng Kính Hangten HT204509 Gọng Kính Hangten HT204509
990,000₫ 1,100,000₫

Gọng Kính Hangten HT204509

990,000₫ 1,100,000₫