Gọng kính tròn ngố, kính gọng tròn cute phong cách Hàn Quốc, xì teen. Đặc biết nếu lắp tròng độ cao sẽ mỏng hơn các kiểu gọng khác!

Gọng kính tròn - Oval

 Gọng Acetate TF 5401 Gọng Acetate TF 5401
1,050,000₫
Hết hàng
 Gọng B-Titan Giorgio Ferri 89032 Gọng B-Titan Giorgio Ferri 89032
880,000₫
 Gọng kính 1192 Gọng kính 1192
650,000₫
 Gọng kính Aopoess AO6058 Gọng kính Aopoess AO6058
600,000₫
 Gọng kính Aopoess AO6127 Gọng kính Aopoess AO6127
600,000₫
 Gọng kính Aopoess AO6135 Gọng kính Aopoess AO6135
600,000₫
 Gọng kính Aopoess AO6138 Gọng kính Aopoess AO6138
600,000₫
 Gọng Kính Blake 2028 Gọng Kính Blake 2028
590,000₫
 Gọng Kính Catino 3509 Gọng Kính Catino 3509
690,000₫
 Gọng Kính Catino 60159 Gọng Kính Catino 60159
690,000₫
 Gọng Kính Catino3518 Gọng Kính Catino3518
690,000₫
 Gọng Kính Challiol 60073 Gọng Kính Challiol 60073
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60085 Gọng Kính Challiol 60085
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60093 Gọng Kính Challiol 60093
360,000₫
 Gọng kính Cherry J80112 Gọng kính Cherry J80112
400,000₫
 Gọng Kính Elcamino EL70010 Gọng Kính Elcamino EL70010
320,000₫
 Gọng Kính Elcamino EL80005 Gọng Kính Elcamino EL80005
360,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Essential E60001 Gọng Kính Essential E60001
690,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Essential E70016 Gọng Kính Essential E70016
690,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Essential E70024 Gọng Kính Essential E70024
690,000₫