Tròng kính đổi màu vô cùng tiện lợi với 2 chức năng vừa là kính có độ vừa là kính mát, bạn bị cận nhưng vẫn muốn đeo kính mát thì tròng đổi màu là một lựa chọn tốt1

Tròng kính đổi màu

Hết hàng
 Tròng Đổi Màu Lọc Asx 160  Tròng Đổi Màu Lọc Asx 160
1,298,000₫
Masumoto - Tròng kính đổi màu Nhật Bản, Kính cận đổi màu tiện lợi ,Mắt kính đổi màu, tròng kính đổi màu khói - màu trà - xanh rêu ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm. Masumoto - Tròng kính đổi màu Nhật Bản, Kính cận đổi màu tiện lợi ,Mắt kính đổi màu, tròng kính đổi màu khói - màu trà - xanh rêu ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm.
1,260,000₫
Hết hàng
Crystal U2 Coated - Tròng kính đổi màu Chemilens, Kính cận đổi màu tiện lợi ,Mắt kính đổi màu, tròng kính đổi màu khói - màu trà - xanh rêu ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm. Crystal U2 Coated - Tròng kính đổi màu Chemilens, Kính cận đổi màu tiện lợi ,Mắt kính đổi màu, tròng kính đổi màu khói - màu trà - xanh rêu ✅Tròng kính chính hãng ✅BH 6 tháng đến 1 năm.
828,000₫