Tròng kính đổi màu vô cùng tiện lợi với 2 chức năng vừa là kính có độ vừa là kính mát, bạn bị cận nhưng vẫn muốn đeo kính mát thì tròng đổi màu là một lựa chọn tốt1

Tròng kính đổi màu