Lịch lãm, thời trang với gọng kính không viền, cảm giác đeo như không đeo. Giới hạn tối đa 6 độ cận


Gọng kính không viền

Hết hàng
 Gọng Bắt Ốc Cartier Gọng Bắt Ốc Cartier
2,690,000₫
Hết hàng
 Gọng Bắt Ốc MB Gọng Bắt Ốc MB
900,000₫
 Gọng Khoan Sallie 0208 Gọng Khoan Sallie 0208
866,000₫
 Gọng Khoan Sallie 31315 Gọng Khoan Sallie 31315
866,000₫
 Gọng Kính Ancci Bắt Ốc 85757 Gọng Kính Ancci Bắt Ốc 85757
1,280,000₫
 Gọng kính Ancci J85086 Gọng kính Ancci J85086
1,280,000₫
 Gọng kính bắt ốc Hugo boss 6035 Gọng kính bắt ốc Hugo boss 6035
700,000₫
 Gọng Kính Charmant Blue 10567 Gọng Kính Charmant Blue 10567
2,100,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Essential E70020 Gọng Kính Essential E70020
690,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Giordano 01148 Gọng Kính Giordano 01148
1,332,000₫
 Gọng Kính Giordano 01150 Gọng Kính Giordano 01150
1,332,000₫
 Gọng Kính Giordano GA01149 Gọng Kính Giordano GA01149
1,332,000₫
 Gọng Kính Molsion 7073 Gọng Kính Molsion 7073
1,680,000₫
 Gọng kính PeterSon 2533A Gọng kính PeterSon 2533A
900,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Porsche 580204 Gọng Kính Porsche 580204
700,000₫
 Gọng Kính Rexton 8759 Gọng Kính Rexton 8759
900,000₫