Gọng kính tròn ngố, kính gọng tròn cute phong cách Hàn Quốc, xì teen. Đặc biết nếu lắp tròng độ cao sẽ mỏng hơn các kiểu gọng khác!

Gọng kính tròn - Oval

Hết hàng
 Gọng Kính Molsion 5017 Gọng Kính Molsion 5017
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion 6085 Gọng Kính Molsion 6085
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion 6089 Gọng Kính Molsion 6089
1,680,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Molsion 6100 Gọng Kính Molsion 6100
1,680,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Molsion 7006 Gọng Kính Molsion 7006
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion 7012 Gọng Kính Molsion 7012
1,680,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Molsion 7035 Gọng Kính Molsion 7035
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion 7073 Gọng Kính Molsion 7073
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion 7096 Gọng Kính Molsion 7096
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion MJ6076 Gọng Kính Molsion MJ6076
1,680,000₫
 Gọng kính Molsion MJ6088 Gọng kính Molsion MJ6088
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion MJ6105 Gọng Kính Molsion MJ6105
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion MJ7002 Gọng Kính Molsion MJ7002
1,680,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Molsion MJ7011 Gọng Kính Molsion MJ7011
1,680,000₫
 Gọng Kính Molsion MJ7030 Gọng Kính Molsion MJ7030
1,680,000₫
 Gọng kính Molsion MJ7082 Gọng kính Molsion MJ7082
1,680,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Olive 66654 Gọng Kính Olive 66654
1,160,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Olive 66697 Gọng Kính Olive 66697
1,160,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Orihana 60133 Gọng Kính Orihana 60133
690,000₫
 Gọng Kính Parim 83404 Gọng Kính Parim 83404
1,224,000₫