Gọng kính tròn ngố, kính gọng tròn cute phong cách Hàn Quốc, xì teen. Đặc biết nếu lắp tròng độ cao sẽ mỏng hơn các kiểu gọng khác!

Gọng kính tròn - Oval

 Gọng kính Chrome Heart 8088 Gọng kính Chrome Heart 8088
600,000₫
Hết hàng
 Gọng kính Chrome Mi 81211 Gọng kính Chrome Mi 81211
790,000₫
 Gọng kính Cycle 20084 Gọng kính Cycle 20084
580,000₫
 Gọng Kính Elcamino EL80005 Gọng Kính Elcamino EL80005
360,000₫
 Gọng Kính Esprit 33404 Gọng Kính Esprit 33404
2,000,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Esprit 33405 Gọng Kính Esprit 33405
2,000,000₫
 Gọng Kính Esprit 33407 Gọng Kính Esprit 33407
2,000,000₫
 Gọng Kính Essential Gọng Kính Essential
690,000₫
 Gọng Kính Flyer Gọng Kính Flyer
300,000₫
 Gọng Kính Flyer 92249 Gọng Kính Flyer 92249
600,000₫
 Gọng Kính Flyer 92250 Gọng Kính Flyer 92250
600,000₫
 Gọng Kính Flyer 92251 Gọng Kính Flyer 92251
600,000₫
 Gọng Kính Flyer 92252 Gọng Kính Flyer 92252
600,000₫
 Gọng Kính Flyer 92253 Gọng Kính Flyer 92253
600,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Flyer 92255 Gọng Kính Flyer 92255
600,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Flyer 92260 Gọng Kính Flyer 92260
600,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Flyer 92261 Gọng Kính Flyer 92261
600,000₫
 Gọng Kính Flyer 92262 Gọng Kính Flyer 92262
600,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Flyer 92267 Gọng Kính Flyer 92267
600,000₫
 Gọng Kính Flyer 92268 Gọng Kính Flyer 92268
600,000₫