Gọng kính tròn ngố, kính gọng tròn cute phong cách Hàn Quốc, xì teen. Đặc biết nếu lắp tròng độ cao sẽ mỏng hơn các kiểu gọng khác!

Gọng kính tròn - Oval

 Gọng Kính Catino 60160 Gọng Kính Catino 60160
795,000₫
 Gọng Kính Challiol 50002 Gọng Kính Challiol 50002
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60073 Gọng Kính Challiol 60073
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60085 Gọng Kính Challiol 60085
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60093 Gọng Kính Challiol 60093
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60177 Gọng Kính Challiol 60177
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60179 Gọng Kính Challiol 60179
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60180 Gọng Kính Challiol 60180
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60225 Gọng Kính Challiol 60225
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60226 Gọng Kính Challiol 60226
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60237 Gọng Kính Challiol 60237
360,000₫
 Gọng Kính Challiol 60238 Gọng Kính Challiol 60238
360,000₫
 Gọng Kính Challiol MS 60331 Gọng Kính Challiol MS 60331
360,000₫
 Gọng Kính Challiol MS-60229 Gọng Kính Challiol MS-60229
360,000₫
 Gọng Kính Challiol MS-60236 Gọng Kính Challiol MS-60236
360,000₫
 Gọng Kính Challiol MS-60271 Gọng Kính Challiol MS-60271
360,000₫
 Gọng Kính Challiol MS-60326 Gọng Kính Challiol MS-60326
360,000₫
 Gọng Kính Charmant 16040 Gọng Kính Charmant 16040
2,100,000₫
 Gọng Kính Charmant 29703 Gọng Kính Charmant 29703
3,200,000₫
 Gọng kính Cherry J80112 Gọng kính Cherry J80112
400,000₫