Được thiết kế đặc biệt với khóa càng chống tuột rơi kính khi chơi các môn thể thao nhẹ như chạy bộ, tập thể hình,...

Gọng kính thể thao

 Gọng Kính Jubilant J70025 Gọng Kính Jubilant J70025
590,000₫
 Gọng Kính Jubilant J70026 Gọng Kính Jubilant J70026
590,000₫
 Gọng Kính Jubilant J70027 Gọng Kính Jubilant J70027
590,000₫
 Gọng Kính Jubilant J70028 Gọng Kính Jubilant J70028
590,000₫
 Gọng Kính Jubilant J80001 Gọng Kính Jubilant J80001
690,000₫
 Gọng kính Jubilant J80002 Gọng kính Jubilant J80002
690,000₫
 Gọng Kính Jubilant J80004 Gọng Kính Jubilant J80004
690,000₫
 Gọng Kính Jubilant J80005 Gọng Kính Jubilant J80005
690,000₫
 Gọng Kính Jubilant J80006 Gọng Kính Jubilant J80006
690,000₫
 Gọng Kính Jubilant J80007 Gọng Kính Jubilant J80007
690,000₫
 Gọng Kính Jubilant J80008 Gọng Kính Jubilant J80008
690,000₫
 Gọng kính K40-8023 Gọng kính K40-8023
290,000₫