Những mẫu sản phẩm gọng kính Clip On, giải pháp kính mát cho người bị tật khúc xạ, thời trang - sành điệu - giá tốt - bảo vệ mắt toàn diện!

Gọng kính 2 lớp

 Gọng 2 lớp 2128 Gọng 2 lớp 2128
690,000₫
 Gọng 2 lớp 8029 Gọng 2 lớp 8029
550,000₫
Hết hàng
 Gọng kính 2 lớp 5004 Gọng kính 2 lớp 5004
550,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính 2 Lớp 8010 Gọng Kính 2 Lớp 8010
550,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính 2 lớp 8032 Gọng Kính 2 lớp 8032
550,000₫
 Gọng kính 2 Lớp Parim PG81602 Gọng kính 2 Lớp Parim PG81602
2,070,000₫
 Gọng kính 2 lớp Parim PG81603-B1 Gọng kính 2 lớp Parim PG81603-B1
2,070,000₫
 Gọng kính 2 Lớp Parim PG81604-G1 Gọng kính 2 Lớp Parim PG81604-G1
2,070,000₫
 Gọng Kính 2 lớp RY1023 Gọng Kính 2 lớp RY1023
890,000₫
 Kính Mát Clipon Valentino 620 Kính Mát Clipon Valentino 620
1,936,000₫
 Kính Mát Clipon Valentino 621 Kính Mát Clipon Valentino 621
1,936,000₫
 Kính Mát Clipon Valentino 622 Kính Mát Clipon Valentino 622
1,936,000₫