Những mẫu sản phẩm gọng kính Clip On, giải pháp kính mát cho người bị tật khúc xạ, thời trang - sành điệu - giá tốt - bảo vệ mắt toàn diện!

Gọng kính 2 lớp

 Gọng 2 lớp 2128 Gọng 2 lớp 2128
690,000₫
 Gọng kính 2 lớp 2129 Gọng kính 2 lớp 2129
690,000₫
Hết hàng
 Gọng kính 2 lớp 5004 Gọng kính 2 lớp 5004
550,000₫
 Gọng kính 2 lớp 6205 Gọng kính 2 lớp 6205
550,000₫
 Gọng kính 2 lớp 8001 Gọng kính 2 lớp 8001
550,000₫
 Gọng kính 2 lớp 8003 Gọng kính 2 lớp 8003
550,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính 2 lớp RY1023 Gọng Kính 2 lớp RY1023
890,000₫
Hết hàng
 Gọng Kính Clipon Parim 7917 Gọng Kính Clipon Parim 7917
1,782,000₫
 Gọng Kính Clipon Parim 7926 Gọng Kính Clipon Parim 7926
1,782,000₫
 Gọng Kính Clipon Parim 83602 Gọng Kính Clipon Parim 83602
2,070,000₫
 Gọng Kính Clipon Parim 83603 Gọng Kính Clipon Parim 83603
2,070,000₫
 Gọng Kính Clipon Parim PR7922 Gọng Kính Clipon Parim PR7922
1,782,000₫
 Kính Mát Clipon Valentino 620 Kính Mát Clipon Valentino 620
1,936,000₫
 Kính Mát Clipon Valentino 621 Kính Mát Clipon Valentino 621
1,936,000₫
 Kính Mát Clipon Valentino 622 Kính Mát Clipon Valentino 622
1,936,000₫