Thử kính online

mat kinh nam quang

Thử kính cùng Nam Quang Optic

Duyệt và tìm mắt kính phù hợp với bạn khi đang trực tuyến - Sau đó lưu trữ và chia sẻ điều đó đến cho bạn bè.

1. Chọn hình dạng khuôn mặt của bạn
Chọn hình dạng khuôn mặt của bạn bằng cách tải lên một bức ảnh

2. Chọn mắt kính mà bạn muốn thử
Tạo ra danh sách mắt kính muốn thử của riêng bạn

3. Lưu lại và chia sẻ đến bạn bè
Lưu lại, chia sẻ cho bạn bè và nhờ tư vấn của họ

Bắt đầu ngay

Chat Live Facebook