Xu hướng thời trang

Xu hướng thời trang

23/12/2016

Kính Rayban Polarized 06 form kính chuồn chuồn siêu nhẹ, càng kỉnh mỏng, tròng kính ván dầu siêu chống chói.

 

 Tròng kính phân cực siêu chống chói khi đi ban ngày - cản đèn xe khi đi ban đêm.

kính rayban

kính rayban

kính rayban

 

KÍNH RAYBAN POLARIZED 07

kính rayban

kính rayban

kính rayban

Kính Rayban tại http://matkinhnamquang.com/danhmuc/4/Kinh-Rayban

Chat Live Facebook